Wiza High School

Elimu ni Kujitegemea
Features
O-Level
A-Level
Boarding
Day
Boys Only
Girls Only
Boys & Girls
Christian
Islamic
Government
Private
Location
Songwe,  Mbozi
Shule ipo umbali wa mita 900 kando ya barabara kuu ya Tanzania kuelekea Zambia mjini Vwawa, makao makuu ya wilaya ya mbozi, mkoani Songwe.
Contacts
P.O. Box  620 Mbozi - Songwe, Tanzania.
School Info

Wiza High School ni shule ya bweni ya mchanganyiko w wasichana na wavulana , kwa kidato cha kwanza hadi cha sita. Michepuo ya A-Level ni PCM, PCB, CBG na PGM.Shule ipo umbali wa mita 900 kando ya barabara kuu ya Tanzania kuelekea Zambia mjini Vwawa, makao makuu ya wilaya ya mbozi, mkoani Mbeya.

Ads