Barbro Johansson Secondary School

Give the girls lights
FORM ONE - ADMISSION DETAILS
Application Deadline
24-October-2019
Interview Date
25-October-2019
Interview Time
8:00 AM
Interview Location
Shuleni
Application Fees (Non-refundable) : Tshs. 20,000 /= Paid online by TigoPesa only.
NOTE
Masomo ya mtihani ni Hisabati na Maarifa na itakuwa katika lugha mbili, yaani kiswahili kwa wanafunzi wanaotoka shule za msingi zinazo tumia kiswahili kama lugha ya kufundishia . Kiingereza kwa wanafunzi wanaotoka shule za msingi zinazotumia kiingereza kama lugha ya kufundishia.
Wanafunzi wote wavae sare za shule zao za awali siku wanayokuja kufanya mtihani Barbro Johansson, vinginevyo hawataruhusiwa kwenye chumba cha mtihani. Pia waje na chakula au pesa kidogo za kununua vinywaji na vitafunwa, shule haitatoa chakula kwa watahiniwa.
Shule haipokei wanafunzi ambao hawajamaliza elimu ya msingi kwa mujibu wa mtaala. kwa maelezo zaidi wasiliana nasi 0754 596 649
Program ya Pre-form one itaanza tarehe 1 oktoba hadi tarehe 7 Disemba 2019. Mwishoni mwa Programu wanafunzi wote wa pre-form one watapewa mtihani wa yale waliojifunza na wale waliofanya vizuri moja kwa moja watapewa nafasi ya kujiunga na shule ya Barbro Johansson. Ada kwa miezi miwili ya pre-form one ni Tsh 150,000/=
Ads