Barbro Johansson Secondary School

Give the girls lights
FORM ONE - ADMISSION DETAILS
Application Deadline
21-October-2021
Interview Date
22-October-2021
Interview Time
8:00 AM
Interview Location
Shuleni
Application Fees (Non-refundable) : Tshs. 20,000 /=
NOTE
Masomo ya mtihani ni Hisabati na Maarifa na itakuwa katika lugha mbili, yaani kiswahili kwa wanafunzi wanaotoka shule za msingi zinazo tumia kiswahili kama lugha ya kufundishia . Kiingereza kwa wanafunzi wanaotoka shule za msingi zinazotumia kiingereza kama lugha ya kufundishia.
Wanafunzi wote wavae sare za shule zao za awali siku wanayokuja kufanya mtihani Barbro Johansson, vinginevyo hawataruhusiwa kwenye chumba cha mtihani. Pia waje na chakula au pesa kidogo za kununua vinywaji na vitafunwa, shule haitatoa chakula kwa watahiniwa.
Shule haipokei wanafunzi ambao hawajamaliza elimu ya msingi kwa mujibu wa mtaala. kwa maelezo zaidi wasiliana nasi 0757 063 349
Programu ya Pre- Form One itaanza tarehe 16 Oktoba hadi tarehe 11 Disemba 2021. Mwishoni mwa programu wanafunzi wote wa Pre- Form one watapewa mtihani wa yale waliyojifunza na wale watakaofanya vizuri moja kwa moja watapewa nafasi ya kujiunga na Shule ya Barbro Johansson. Ada ya mpango wa Pre - Form One kwa kipindi chote ni shilingi 300,000/= tu.
Ads