African Nursey and Primary School

Education for Empowerment
Standard 4 NECTA
Click the Year to view Results :
  • 2020
  • 2017
School Average     223.6250 out of 250
District Position   16 / 23
Regional Position 144 / 196
National Position 1140 / 3288
NOTE
Average Grade
Total Score Range
A
201 - 250
B
151 - 200
C
101 - 150
D
51 - 100
E
0 - 50
School Info

African Schools ni taasisi ya elimu inayotoa elimu ya awali, msingi na elimu ya Sekondari hadi kidato cha sita. Elimu inayotolewa ni kwa Lugha ya Kiingereza (English Medium). Karibu mzazi/mlezi kwa ajili ya elimu ya mtoto wako ambapo pia utashuhudia yafuatayo: Elimu inayomwezesha mwanafunzi kujua thamani ya kuongoza, kufaulu na kujitolea binafsi kujisomea, kufanya udadisi wa kitaaluma, kujiamini na kutambua thamani ya elimu yake na kuzingatia katika maisha yake.

Ads