African Nursey and Primary School

Education for Empowerment
Features
Primary
Nursery
Boarding
Day
Boys Only
Girls Only
Boys & Girls
Christian
Islamic
Government
Private
Daycare
Location
Dar-es-Salaam,  Ilala
The school is located at Tabata Chang'ombe about 1km from Tabata-Barakuda bus station
Contacts
P.O. Box  40562, Dar es Salaam
School Info

African Schools ni taasisi ya elimu inayotoa elimu ya awali, msingi na elimu ya Sekondari hadi kidato cha sita. Elimu inayotolewa ni kwa Lugha ya Kiingereza (English Medium). Karibu mzazi/mlezi kwa ajili ya elimu ya mtoto wako ambapo pia utashuhudia yafuatayo: Elimu inayomwezesha mwanafunzi kujua thamani ya kuongoza, kufaulu na kujitolea binafsi kujisomea, kufanya udadisi wa kitaaluma, kujiamini na kutambua thamani ya elimu yake na kuzingatia katika maisha yake.

Ads