African Nursey and Primary School

Education for Empowerment
PRIMARY FEE
FEE : - - - Tsh.
PAYMENT MODE
Bank
Account No
Account Name
Bank
Account No
Account Name
Please contact the school for more information about FEE and other payments
School Info

African Schools ni taasisi ya elimu inayotoa elimu ya awali, msingi na elimu ya Sekondari hadi kidato cha sita. Elimu inayotolewa ni kwa Lugha ya Kiingereza (English Medium). Karibu mzazi/mlezi kwa ajili ya elimu ya mtoto wako ambapo pia utashuhudia yafuatayo: Elimu inayomwezesha mwanafunzi kujua thamani ya kuongoza, kufaulu na kujitolea binafsi kujisomea, kufanya udadisi wa kitaaluma, kujiamini na kutambua thamani ya elimu yake na kuzingatia katika maisha yake.

Ads