African Nursey and Primary School

Education for Empowerment
Primary Subjects

English

Kiswahili

Mathematics

Science

Social Studies

Life Skills

ICT

Creative Arts

Nursery Subjects

English

Art

Science

Mathematics

Number of Teachers: 30
Number of Students: 300
Student-Teacher ratio: 10:1
School Info

African Schools ni taasisi ya elimu inayotoa elimu ya awali, msingi na elimu ya Sekondari hadi kidato cha sita. Elimu inayotolewa ni kwa Lugha ya Kiingereza (English Medium). Karibu mzazi/mlezi kwa ajili ya elimu ya mtoto wako ambapo pia utashuhudia yafuatayo: Elimu inayomwezesha mwanafunzi kujua thamani ya kuongoza, kufaulu na kujitolea binafsi kujisomea, kufanya udadisi wa kitaaluma, kujiamini na kutambua thamani ya elimu yake na kuzingatia katika maisha yake.

Ads